Om man vistas utanför EU/EES-området i mer än sex månader så har man inte rätt till barnbidrag. Det känns dumt tycker vi. Cecilia tog bladet från munnen och skrev till socialministern i frågan.
Göran blev jätteglad för brevet men har ingen lösning på problemet.
Fast det är ju roligt att göra en minister glad emellanåt. Men jag kommer inte rösta på honom ändå…

———————–

Bästa Cecilia!

Tack för Ditt e-postmeddelande till mig om barnbidraget för blivande adoptivföräldrar som behöver vistas längre än 6 månader utanför EU/EES-området. Jag uppskattar att Du har tagit Dig tid att skriva till mig för att berätta om hur reglerna fungerar för er i den här situationen.

I takt med att intresset för att adoptera barn genom internationella adoptioner har ökat i världen, så har antalet barn som adopteras till Sverige minskat. Det finns idag uppskattningsvis ca tre gånger fler sökande i världen som vill adoptera än det finns barn tillgängliga för adoption. Detta för samtidigt med sig att det ofta ställs höga krav från de länder som barnen kommer ifrån, vilket leder till nya utmaningar för dem som vill adoptera.

Det problem som Du tar upp är en konsekvens av denna utveckling. Jag har stor förståelse för att Du skulle vilja se att regeringen lade fram en proposition till riksdagen för att förändra detta och införa ett nytt undantag i reglerna kring barnbidrag. Eftersom den här problematiken inte tidigare har diskuterats inom regeringen så kan jag dessvärre inte lova någon sådan proposition, utan det stöd som idag finns i detta läge är adoptionsbidraget på 40 000 kronor. Jag vill dock ännu en gång tacka för att Du har valt att skriva till regeringen för att berätta om den här situationen. Jag har låtit mina medarbetare ta del av Ditt brev så att vi från Socialdepartementets sida framöver kan följa utvecklingen inom detta område.

Tack ännu en gång för Ditt brev!

Stockholm i oktober 2008

Med varma hälsningar

Göran Hägglund