Adoptionsorganisationen i Kenya heter Little Angels Network och de har utsett en guardian angel åt oss. Idag har vi fått rapporter om att hon tittat på boende åt oss. Dels enligt olika länkar vi hittat, varav flera visade sig vara något annat än vad som annonserats, och dels utifrån deras kontakter. Känns bra att det finns någon där som kan hjälpa till med det! Inget är klart än men förutsättningarna är ju bättre nu än innan.