Söndag igen! Första gudstjänsten med Ambros. Återigen ett nytt exempel på hur man välkomnar nya i gudstjänsten. Här fick man presentera sig i mikrofon under pålysningarna i slutet av gudstjänsten.
Som sagt en annan typ av gudstjänst idag, men spännande att budskapet är detsamma även om uttrycksformerna är olika. Det är också spännande att vi i vår kyrka hemma (välkomna dit) har delar som går att känna igen från båda dessa rätt olika kyrkor.

Dagens bibelord får bli:
“Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag” (Galaterbrevet 6:2)
Det tror jag vi behöver öva oss i, att dela och bära både glädje och bördor med varandra utan att varken förminska eller förstora. Bara bära.
Tack för att ni är så många som delar vår glädje här!