På ett ögonblick förändras livet, och glädjen får sällskap av tung sorg. Svårt och obegripligt, men det är det som är livet. Smärta och glädje. Ibland mer av det ena. Ibland mer av det andra. Ibland allt samtidigt.

Det är gott att känna värme från familj och vänner, och så tydligt att sorgen blir möjlig att bära när det finns andra som vill och vågar dela. Tack!