Idag träffade Leah chefsdomaren på familjedomstolen. Domaren såg ingen anledning till att vi skulle få en tid i rätten före 24 juli. “Hade de velat att det skulle gå snabbt hade de kunnat adoptera från Etiopien” var ett citat som vi fick återgivet idag. När vi fick höra det kändes det som att vi inte har så många chanser. Känns inte heller bra att man är utlämnad till en person som uppenbarligen är totalt befriad från vett, intelligens, empati och kompetens.

En sista utväg kan enligt Leah vara en tid 12 juni, men efter att ha fått nej av samtliga tre domare denna vecka ter det datumet sig osannolikt.