Tyckte någon att inlägget igår väckte tankar om hur bra allt fungerar i Sverige?
Då måste detta åtgärdas med följande beskrivning av ett scenario rörande en svensk myndighet. Based on a true story!

1. Korrekt ansökan om HALV föräldrapenning skickas in till Försäkringskassan av person X, här kallad “föräldern”.
Detta görs givetvis via klassisk blankett eftersom denna myndighets elektroniska system inte kan hantera att adoptivföräldrar vistas utomlands innan adoptionen är beslutad i domstol.
2. Försäkringskassan betalar ut halv föräldrapenning ibland och – på eget bevåg HEL ibland
3. Föräldern i fråga upptäcker inte FK:s misstag
4. Försäkringskassan upptäcker att de har betalat ut för mycket
5. Ovan nämnda myndighet skickar en faktura till föräldern på 13.947 SEK att betalas inom en månad
6. Föräldern befinner sig utomlands och får inte del av brevet förrän ett par veckor före förfallodag
7. Föräldern kontaktar omedelbart två handläggare på FK via mejl – eftersom telefon är svårt pga utlandsvistelsen
8. FK svarar inte på mejl
9. Föräldern upprepar sina mejl
10. Den som undertecknade återbetalningskravet svarar att det går att begära anstånd med betalningen och hänvisar till den mejladress som ska användas
11. Föräldern mejlar enligt instruktion och begär snabbt svar eftersom förfallodagen närmar sig
12. FK svarar inte på mejl
13. Föräldern mejlar återigen på förfallodagen
14. FK svarar inte på mejl
15. Föräldern vill inte få betalningsanmärkning, rotar fram pengar och betalar motvilligt in 13.947 kronor
16. FK svarar inte på mejl
17. Åtta dagar efter förfallodag skickar Försäkringskassan ut ett pappersBREV till förälderns adress i Sverige (notera att föräldern i alla mejl har berättat att h*n vistas utomlands). Brevet lyder: